نویسنده = ���������� �������������� ������������
برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 53-61

حسین رضا کیانی منش؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ قدرت اله رحیمی میانجی