نویسنده = ���������� �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 53-61

حسین رضا کیانی منش؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ قدرت اله رحیمی میانجی