نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکنش عملکرد بذر سویا (Glycine max) به میزان ازت و تغییرات آب و هوایی در جنوب شرقی انگلستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 63-64

غلام عباس اکبری؛ دیوید اسکارسبریک؛ ویلیام تد پیت