نویسنده = ����������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی‎ ‎خسارت اقتصادی لیسک‌های کاهو در استان مازندران و روشهای کنترل آن‏

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-6

الهام احمدی؛ مجید ‏حسنی مقدم