نویسنده = ���������� �������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‎ ‎ارقام پرمحصول‎ ‎کلزای پاییزه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 17-24

امیر حسین شیرانی راد‏؛ محمد رضا نادری درباغشاهی؛ بهرام مجد نصیری؛ حمید مدنی‏؛ منصور حسن زاده