نویسنده = ����������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایداری‏‎ ‎و عملکرد لاین های برنج

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 25-36

حسین ‏رحیم سروش؛ احمد ‏اشراقی