نویسنده = ����������������� ���������� ������������
ارزیابی خسارت کرم ساقه‌خوار برنج بر ارقام مختلف برنج Walker (Lepidoptera: Pyralidae)‎‏ ‏suppressalis‏ ‏‎ Chilo

دوره 7، شماره 2، مهر 1384، صفحه 37-46

مهرداد ‏عمواقلی طبری؛ حسن ‏قهاری؛ فرامرز ‏علی نیا