نویسنده = ������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل به‌زراعی در اقتصاد تولید گردو (استان کرمان)‏

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 47-54

حسین ‏مرادی شهربابک