نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر پراکندگی و تقسیم شدن اراضی کشاورزی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 33-45

غلام حسین عبداله زاده؛ خلیل ‏کلانتری