نویسنده = ������������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف ازت بر روند رشد و کیفیت پروتئین در دانه سورگوم‏

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 59-68

محمد جواد ‏میرهادی؛ علی مختصی ‏بیدگلی