نویسنده = �������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل سازوکارهای بهبود طرح مهندسین ناظر گندم (مطالعه موردی استان اصفهان)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 27-42

مرتضی اکبری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی


3. تحلیل نگرش کارگزاران ترویج کشاورزی نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان گیلان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 127-134

نگین فلاح حقیقی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ مسعود بیژنی


4. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت دهیاری های استان گیلان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 33-48

شهلا چوبچیان؛ خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی