نویسنده = جعفر مساح
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و ساخت پروفیلوگراف خودکار صفحه برگردان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 163-174

جعفر مساح؛ رضا علیمردانی؛ جواد خزائی؛ سید مهدی شریعتمداری


2. طراحی مکانیزم وجین ‎کن مکانیکی (بخش اول: تعیین مسیر و سنتز ابعادی)‏

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-76

اکبر عرب محمد حسینی؛ هادی صمیمی اخیجهانی؛ حامد مهرآور؛ جعفر مساح