نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت پروفیلوگراف خودکار صفحه برگردان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 163-174

جعفر مساح؛ رضا علیمردانی؛ جواد خزائی؛ سید مهدی شریعتمداری