نویسنده = ������ ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مکانیزم وجین کن مکانیکی (بخش دوم: تحلیل سینماتیکی و دینامیکی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 99-114

هادی صمیمی اخیجهانی؛ اکبر محمد عرب حسینی؛ محمدحسین کیانمهر؛ حامد مهرآور