نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نگرش کارگزاران ترویج کشاورزی نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان گیلان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 127-134

نگین فلاح حقیقی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ مسعود بیژنی