نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روشهای مختلف برداشت برنج در استان گیلان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 23-38

حسین حسن جانی؛ مریم حسینی؛ نصرت اله ‏خادم الحسینی؛ محمد رضا علیزاده