نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-10

مجید درویشی؛ منوچهر سوری؛ حمیدرضا انصاری رنانی


2. اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و‎ ‎گوسفند سنجابی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 37-46

محمد مهدی معینی؛ منوچهر سوری؛ فردین هژبری؛ ابراهیم نوریان