نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و‎ ‎گوسفند سنجابی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 37-46

محمد مهدی معینی؛ منوچهر سوری؛ فردین هژبری؛ ابراهیم نوریان