نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دو تنظیم کننده‌ رشد حشرات (‏IGRs‏) بر سفید بالک گلخانه‏

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 77-89

حسن قهاری؛ سهراب ایمانی؛ کامران پروانک