نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 49-56

کاظم نصرتى؛ سید سعید اسلامیان؛ افسانه شهبازى