نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازاریابی محصولات گلخانه ای در استان کرمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 23-34

لادن شفیعی؛ زهرا پورجوپاری