نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 49-56

کاظم نصرتى؛ سید سعید اسلامیان؛ افسانه شهبازى