نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی تولید شربت اینورت به روش اسیدی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 55-60

مینا میری قلعه نویى؛ محسن برزگر؛ محمد على سحرى