نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقدار نشاسته آسیب دیده بر اثر صدمات مکانیکی در تعدادی از کارخانه های آرد گندم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-14

فرزاد فربود؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ محمد علی سحری