کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی کارایی تولید چغندرقند با برآورد تابع تولید مرزی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 101-114

علی محمد کیمیاگری؛ آرمان تیموری


2. بررسی مسیرهای بازاریابی و تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی ذرت دانه ای در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 43-52

معصومه حاجی حیدری؛ امیرحسین چیذری


3. بررسی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی برای کیوی در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 123-136

اسماعیل فلاحی؛ امیرحسین چیذری