کلیدواژه‌ها = ضایعات
ارزیابی روشهای مختلف برداشت برنج در استان گیلان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 23-38

حسین حسن جانی؛ مریم حسینی؛ نصرت اله ‏خادم الحسینی؛ محمد رضا علیزاده