کلیدواژه‌ها = خوراک دهنده اتوماتیک
طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک خوراک دهنده ساعتی برای گوسفند

دوره 4، شماره 2، مهر 1381، صفحه 1-12

احمد افضل زاده؛ رضا افضل زاده؛ محمد قراچمنلو