کلیدواژه‌ها = علف هرز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-12

ایرج اله دادی؛ علی شیرخانی؛ حمید رحیمیان مشهدی


2. واسنجی مدل های گامپرتز و لجستیک برای محاسبه دوره بحرانی کنترل علف های هرز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 61-66

سید محمود رضا بهبهانى؛ محسن اسکافی؛ على محمد احمدى