کلیدواژه‌ها = فنولوژی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی فنولوژی گندم پاییزه بر مبنای داده های هواشناسی در سه نمونه اقلیمی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 71-86

سید فاضل ضیایی ‌اصل؛ علی خلیلی؛ نوذر قهرمان


2. اثر تاریخ کاشت بر روی فنولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 53-66

امید زمانی؛ علی دماوندی؛ پیمان فروزش