کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 7
2. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 151-162

سید مجتبی مجاوریان؛ حمید امیرنژاد


3. ارزیابی خسارت کرم ساقه‌خوار برنج بر ارقام مختلف برنج Walker (Lepidoptera: Pyralidae)‎‏ ‏suppressalis‏ ‏‎ Chilo

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 37-46

مهرداد ‏عمواقلی طبری؛ حسن ‏قهاری؛ فرامرز ‏علی نیا


4. بررسی پایداری‏‎ ‎و عملکرد لاین های برنج

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 25-36

حسین ‏رحیم سروش؛ احمد ‏اشراقی


5. ارزیابی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی لاین‌های برنج

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 17-24

حمید ‏درستی


6. بررسی تأثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کار آیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 53-60

مجید نحوی؛ محمد رضا یزدانی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم حسینی


7. برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-38

مریم حسینى؛ محسن قدسى؛ رحیم هنرنژاد؛ شهریار بابازاده