کلیدواژه‌ها = چغندرقند
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی کارایی تولید چغندرقند با برآورد تابع تولید مرزی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 101-114

علی محمد کیمیاگری؛ آرمان تیموری


2. ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-137

سید باقر محمودی؛ حمید شریفی؛ شهرام خدادادی


3. ارزیابی وجین کن های مختلف در کنترل علف‌های هرز مزارع چغندرقند

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 91-98

محمود صفری؛ حسین نجفی


4. کارآیی تولیدکنندگان چغندرقند در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 13-20

محمدرضا ‏ارسلان بُد