کلیدواژه‌ها = چغندرقند
ارزیابی کارایی تولید چغندرقند با برآورد تابع تولید مرزی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 101-114

علی محمد کیمیاگری؛ آرمان تیموری


ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 129-137

سید باقر محمودی؛ حمید شریفی؛ شهرام خدادادی


کارآیی تولیدکنندگان چغندرقند در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 13-20

محمدرضا ‏ارسلان بُد