کلیدواژه‌ها = گوگرد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر گوگرد بر میزان تثبیت ازت و برخی صفات رشد دو رقم سویا با استفاده از روش رقت ایزوتوپی 15N

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 9-20

فاطمه امانی؛ فایز رئیسی؛ نجات پیرولی بیرانوند؛ احمد موسوی شلمانی


2. اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و‎ ‎گوسفند سنجابی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 37-46

محمد مهدی معینی؛ منوچهر سوری؛ فردین هژبری؛ ابراهیم نوریان