تعداد مقالات: 146

101. تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 61-65

الیاس نیستانی؛ علی اکبر محمودی


102. بررسی عوامل بهبود عملکرد تشکل آب‌بران در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 61-72

زهرا زارعی دستگردی؛ هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ آرزو مختاری حصاری


103. اثر عملیات شاس در مخزن سد سفیدرود بر رودخانه پایین دست

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 67-68

محمدرضا نجفى شهری


104. تاثیر ویژگی های مرفوفیزیولوژیکی بر مراحل رویشی و زایشی و عملکرد دانه ارقام ذرت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 67-84

غلام علی اکبری؛ سید ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ بهروز فوقی؛ ناهید حریری


105. مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام‎ ‎‏(‏Prunus dulcis‏) تلخ و شیرین

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 67-75

عباس یداللهی؛ کاظم ارزانی؛ علی عبادی؛ میشل ویرتنسون؛ تریشیا فرانکس


106. تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از فرصت‌ مطالعاتی اعضای هیأت علمی کشاورزی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 69-82

ابوالقاسم شریف زاده؛ غلام حسین عبداله زاده؛ هوشنگ ایروانی؛ سعید محمدزاده؛ مهنوش شریفی


107. بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی صفات در لاین های والدینی تولید برنج هیبرید

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-13

مهرزاد اله قلی پور؛ بابک ربیعی؛ مریم حسینی؛ حمید درستی؛ محمد محمدی


108. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا از نظر اسیدهای چرب و پروتئین دانه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 35-48

غلام عباس کیانوش؛ عنایت رضوانی خورشیدی؛ سید کمال کاظمی تبار


109. روشهای تشخیص و تعیین مکان ژن‌های کمّی در جوامع دامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 53-72

داوود کلبه داری


111. بررسی تحمل به خشکی در ارقام مختلف عدس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 61-69

الیاس نیستانى؛ مرتضى عظیم زاده


112. واکنش عملکرد بذر سویا (Glycine max) به میزان ازت و تغییرات آب و هوایی در جنوب شرقی انگلستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 63-64

غلام عباس اکبری؛ دیوید اسکارسبریک؛ ویلیام تد پیت


114. بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه در لاین های امیدبخش تریتیکاله

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 69-83

مجتبی ‏وهاب زاده؛ اشکبوس ‏امینی؛ معرفت ‏قاسمی؛ محمود ‏ناظری؛ شیرعلی ‏کوهکن


115. پیش بینی فنولوژی گندم پاییزه بر مبنای داده های هواشناسی در سه نمونه اقلیمی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 71-86

سید فاضل ضیایی ‌اصل؛ علی خلیلی؛ نوذر قهرمان


116. تجزیه و تحلیل عوامل مدیریتی ذرت کاران نمونه استان کرمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-79

حسین مرادی شهربابک


118. تأثیر دو تنظیم کننده‌ رشد حشرات (‏IGRs‏) بر سفید بالک گلخانه‏

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 77-89

حسن قهاری؛ سهراب ایمانی؛ کامران پروانک


120. مدلی برای برآورد هیدرولیک جریان در آبگذرهای پیچیده

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 85-86

محمود مشعل؛ دیوید ج. بال


121. فعالیت آنتی اکسیدانی پنج گونه بومی جنس سالویا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 61-62

مایکل اچ گوردون؛ پروین زندی


124. ارزیابی وجین کن های مختلف در کنترل علف‌های هرز مزارع چغندرقند

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 91-98

محمود صفری؛ حسین نجفی


125. طراحی مکانیزم وجین کن مکانیکی (بخش دوم: تحلیل سینماتیکی و دینامیکی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 99-114

هادی صمیمی اخیجهانی؛ اکبر محمد عرب حسینی؛ محمدحسین کیانمهر؛ حامد مهرآور