نویسنده = نجفی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وجین کن های مختلف در کنترل علف‌های هرز مزارع چغندرقند

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 91-98

محمود صفری؛ حسین نجفی