نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی فنولوژی گندم پاییزه بر مبنای داده های هواشناسی در سه نمونه اقلیمی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 71-86

سید فاضل ضیایی ‌اصل؛ علی خلیلی؛ نوذر قهرمان