تماس با ما

 

ju نشانی: پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات پردیس، کدپستی: 3391653755

  

ju رایانامه (ایمیل) مدیر اجرایی: abujournal@ut.ac.ir

 

ju تلفن دفتر نشریه: 904 40 360 - 021 (داخلی 107) 

  

ju تلفن معاونت پژوهش و فناوری: 36040746 - 021 (داخلی 107) 

 


CAPTCHA Image