نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جوانه زدن ارقام کلزا در شرایط شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 7-18

اکبر انفراد؛ ناصر مجنون حسینى؛ کاظم پوستینى؛ احمد على خواجه احمد عطارى