نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فعالیت آلفا آمیلاز در کیفیت نان باگت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 29-36

محمد حجتی؛ محمد حسین عزیزی؛ منصور احمدی ندوشن