نویسنده = محمدعلی سحری
تعداد مقالات: 1
1. اثر غلظت های مختلف آب پنیر بر روی نان بربری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 1-8

وحید رضا عبدی؛ منصور احمدی ندوشن؛ محمدعلی سحری