نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تأثیر فرومون Stirrup-M در ترکیب با چند کنه قرمز اروپایی (panonychus ulmi) در باغ های سیب کرج و دماوند

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 35-42

مسعود اربابی؛ مهدی خسروشاهی؛ محمدرضا افشاری