نویسنده = �������������� ���������� ����
تعداد مقالات: 1
1. فعالیت آنتی اکسیدانی پنج گونه بومی جنس سالویا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 61-62

مایکل اچ گوردون؛ پروین زندی