فعالیت آنتی اکسیدانی پنج گونه بومی جنس سالویا

نویسندگان

1 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ردینگ، ردینگ انگلستان

2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

آنتی اکسیدان ها به عنوان افزودنی های غذایی برای افزایش عمر مفید روغن ها و غذاهای چرب و حفظ کیفیت آنها در طول نگهداری و مصرف به کار برده می شوند. پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که امکان دارد برخی از آنتی اکسیدان های سنتزی دارای اثرات زیان آوری در بدن باشند، بدین جهت در طی سال های گذشته، توجه خاصی به کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی در صنایع غذایی معطوف شده است. منابع گیاهی از جمله گیاهان علفی با دارا بودن ترکیبات فنولی به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی مدنظر قرار گرفته اند، به علاوه نشان داده شده است که برخی از این ترکیبات دارای اثرات بیولوژیکی مفید (ضد سرطان زایی و ضد موتاژنیک) نیز می باشند. در این پژوهش عصاره متانولی تخلیص یافته برخی گونه های بومی جنس سالویا از تیره نعناع جهت بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی در روغن کلزا و با استفاده از آزمون گرمخانه در 60 درجه سانتی گراد و اندازه گیری عدد پراکسید، میزان تشکیل پیوندهای دوگانه مزدوج و عدد آنیسیدین مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت عصاره های جنس سالویا با برخی آنتی اکسیدان های سنتزی و طبیعی یعنی TBHQ ، آسکوربیل پالمیتات، عصاره مریم گلی و اکلیل کوهی مقایسه گردید. خاصیت آنتی اکسیدانی S. artopanata ، Bunge ، S. reuteriana Boiss ، S. virgata jacq ، S. hydragea DC ex Benth. ، رضایت بخش نبود. موثرترین گونه S. verticillita L. بود که فعالیت آنتی اکسیدانی قابل ملاحظه ای داشت و به عنوان منبع خوبی از آنتی اکسیدان طبیعی معرفی می گردد. برای اطلاعات بیشتر به متن انگلیسی این مقاله مراجعه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antioxidant activity of five Iranian Salvia species

نویسندگان [English]

  • Micheal H Gordon 1
  • Parvin Zandi 2
چکیده [English]

Methanolic extracts of five native species of Salvia from the Labiatae family were evaluated for antioxidant activity in low-erucic acid rapeseed oil using the Schaal oven test at 60°C, with deterioration monitored by determination of peroxide value, conjugated diene content and p-anisidine value. The activity of the Salvia extracts was compared with that of TBHQ, ascorbyl palmitate, and extracts from sage and rosemary. The antioxidant activity of Salvia atropatana Bunge, Salvia reuteriana Boiss, Salvia virgata jacq, and Salvia hydrangea DC ex Benth. was not satisfactory. However, Salvia verticil/ata L. proved to be a potent source of natural antioxidants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • Labiatae
  • Natural Antioxidant
  • Rapeseed oil
  • Salvia