نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر کنه‌کش ‏Spirodiclofen SC 240‎‏ بر کنه زنگار مرکبات‏

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 7-15

مسعود اربابی؛ صائب ‏جوادی؛ محمد ابراهیم جعفری