نویسنده = �������������� ��������� �����������
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه علیت و برآورد وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف جو‏

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 55-66

الیاس نیستانی؛ علی‎ ‎اکبر محمودی؛ فاطمه رحیم نیا