نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین منحنی‌های هم دمای جذب رطوبت کشمش بیدانه سفید

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 115-126

محمد غلامی پرشکوهی؛ مجید رشیدی؛ بابک بهشتی