نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی موجکی در پیش بینی درصد شکستگی جو در کمباین برداشت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 181-195

سید میثم مظلوم زاده؛ سید ناصر علوی؛ مجتبی نوری