نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریز ماهواره در Aegilops crassa بومی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 47-56

مجتبی رنجبر؛ محمدرضا نقوی؛ عباس علی زالی؛ محمد جعفرآقایی؛ محسن مردی