نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی تولید چغندرقند با برآورد تابع تولید مرزی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 101-114

علی محمد کیمیاگری؛ آرمان تیموری