نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد تور حشره‌گیری در برآورد جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 138-149

عبدالامیر محیسنی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ غلام رضا رجبی؛ محمد سعید مصدق؛ محمد پیرهادی؛ عزت اله نباتی