نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید و بازاررسانی پسته استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 39-48

لادن شفیعى؛ امیر حسین چیذرى؛ زهرا پورجوپارى